admin | 26. februára 2016, 21:08

Milí priatelia,

na Národnom pochode za život sme občianskym spôsobom vyjadrili našu túžbu po ochrane života a rodiny. O týždeň nás čakajú voľby, ktoré sú veľmi dôležité z pohľadu dopadu na spoločnosť. Preto vás vyzývame, aby ste sa volieb zúčastnili a svojim hlasom podporili hodnoty, pre ktoré sme prišli na Národný pochod za život.    

Pred pochodom sme viacerým politickým stranám odovzdali 30 návrhov na zlepšenie ochrany života a rodinnej politiky na Slovensku. Požiadali sme ich, aby tieto návrhy zapracovali do svojich predvolebných programov. Patrik Daniška pripravil analýzu, v ktorej hodnotí stav zapracovanosti návrhov Národného pochodu za život vo volebných programoch oslovených politických strán. Sme radi, že sme mohli s politickými stranami o týchto témach diskutovať.

Kompletnú analýzu nájdete na tomto odkaze.

Nech nám táto analýza pomôže dobre si vybrať vo volebnej miestnosti. Tešíme sa, že máme k dispozícii mnoho kandidátov, ktorí sa k ochrane života a rodiny hlásia a tieto svoje postoje osvedčili aj v minulosti. Prajeme vám šťastnú ruku vo volebnej miestnosti.

S úctou

Organizačný tím Národného pochodu za život