admin | 06. júla 2016, 14:29

Radosť rozdávaním rastie – to je stará pravda. Presvedčili sme sa o nej aj pri vyhodnocovaní projektov, ktoré boli podporené zo zbierky na Národný pochod za život. Obdarené organizácie rozmnožili podporu cez svoje diela. Prinášame vám aspoň stručný výťah z uskutočnených alebo pripravovaných aktivít, ktoré mohli vzniknúť vďaka podpore darcov Národného pochodu za život.

Počatiny

Vysokoškoláci v Mlynskej doline v Bratislave ešte v apríli 2016 zorganizovali pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa už druhý ročník oslavy „počatín“,  teda dňa každého z nás, keď si môžeme pripomenúť deň počiatku života. Aulou miestneho vysokoškolského internátu sa rozliehala príjemná hudba viacerých mladých umelcov, ktorí svojím talentom prišli podporiť dobrú myšlienku. Pre všetkých ,,oslávencov“ bolo okrem punču a muffinov pripravené aj kalceto, stena, na ktorú mohli napísať svoj najkrajší zážitok v živote, plátno, na ktorom každý mohol zanechať farebný odtlačok svojej ruky či možnosť vypočítať si deň svojho počatia cez počítačový program. Celkovú atmosféru oslavy dotvárali aj farebné balóny a sedačky, na ktorých mladí viedli mnohé diskusie na témy súvisiacimi s „počatinami“. Bolo rozdaných 1000 muffinov, rozliatych 10 litrov punču. Na odbyt išli aj biele stužky či letáčiky. Do projektu sa zapojil celá ForLife tím z UPC v Bratislave a ďalších 30 dobrovoľníkov. Akcia zasiahla približne 1500 ľudí, prevažne študentov.

160405_DeňTvojhoiPočatia_135

Film o rizikách amniocentézy

Film má dĺžku sedem minút. Odohrávajú sa v ňom osudy mamičky, ktorá sa teší na svoje očakávané dieťatko. Po oznámení výsledkov z krvných testov a po odporúčaní podstúpiť odber plodovej vody (amniocentézu) začnú na ňu doliehať obavy. Nevie ako sa má rozhodnúť, či podstúpiť alebo nepodstúpiť amniocentézu …

Pozrieť si film Amniocentéza

Sen o rodine

Program „Sen o rodine“ plný piesní, príhovorov a svedectiev o hodnote života, rodiny a o pravej lásky mali možnosť vidieť žiaci na v máji a júni na základných školách v Piešťanoch a Nitre. Na záver programu mohli žiaci klásť otázky o tom, čo počuli alebo čo by sa chceli o daných témach viac dozvedieť. Kapela S.I.L.A, ktorá za projektom stojí, dokonca v spolupráci s televíziou Lux pripravuje dokument o tomto projekte. Navyše v novom školskom roku sa plánujú ďalšie vystúpenia.

Z ohlasov na program: „Ďakujeme za čas strávený s Vami. Máte výborný a hodnotný projekt. Niektorí kolegovia boli skeptickí, čo to zase bude, ale potom vyjadrili uznanie a boli radi, že program absolvovali. Žiaci, ak vnímali, mali si čo odniesť a nad čím premýšľať. Želám veľa úspechov celému tímu do ďalších dní a veľa Božieho požehnania.“

Aktivity kapely S.I.L.A. možete sledovať na Facebooku.

Sen o rodine

40 dní za život

Zatiaľ čo teraz prebieha modlitbový projekt 9 mesiacov za život, na jeseň sa pripravuje ďalší modlitbovo orientovaný projekt za šírenie kultúry života. Už čoskoro bude možné nájsť viac informácií na stránke www.40dnizazivot.sk. Zatiaľ môžeme spomenúť aspoň to, že táto aktivita sa stane súčasťou dnes už celosvetového projektu, o ktorom sa môžete dozvedieť viac tu: https://40daysforlife.com/.

Mladí mladým

Na jednej základnej škole v Trnave prebieha zaujímavý projekt, ktorého výsledkom bude vydanie brožúry o úcte k životu, o živote zo života približne v októbri tohto roka. V tomto polroku sa zatiaľ žiakom podarilo vytvoriť databázu otázok a odpovedí mladých ľudí, zozbierať ďalšie materiály vo forme rozhovorov, videí, fotiek a ďalšej dokumentácie. Po prázdninách je na pláne dokončenie, tlač, zviazanie a samotná distribúcia. Brožúru pre svojich rovesníkov pripravujú žiaci vo veku  11-15 rokov. Zatiaľ sa ich do jej prípravy zapojilo 65 a 3 pedagógovia.  

Ďalšie pro-life startupy

Skupina nadšencov zo Stredného Slovenska v spolupráci s Fórom života pripravuje na leto pro-life tábory pre mladých, ktorých kapacita je už naplnená. V Košiciach pro-liferi pracujú na projekte lokálneho krízového poradenstva, ktoré chcú spustiť niekedy na jeseň tohto roka. Občianske zduženie Tóbi zasa pripravilo na jednom cintoríne miesto na pochovávanie potratených detí.

Dlhodobé projekty

Okrem prolife startupov boli podporené dlhodobé projekty. Zo správy od Poradne Alexis vyberáme:

„Za uvedené obdobie marec až máj 2016 sme riešili 56 prípadov. … V marci sme riešili 15 nových prípadov, z toho 6 neplánovane tehotných žien, najčastejšie v zlej sociálnej situácii alebo zistili tehotenstvo tesne po rozchode s partnerom. V tomto mesiaci sa nám tiež ozvali tri ženy, ktoré sa trápia po umelom potrate. Ďalšia pani nás kontaktovala po tom, ako sa u nej v tehotenstve objavili psychické problémy. … Zaujímavosťou je, že v tomto mesiaci (apríl) sa nám ozvalo až 6 žien trápiacich sa po potrate – jedna po umelom (ktorý podstúpila pred tridsiatimi rokmi) a päť po spontánnom potrate.  … V máji sa nám ozvalo 12 žien, 5 neplánovane tehotných (jedna nemohla ostať u rodičov a zaujímala sa o náhradné bývanie, ďalšia slečna mala len 20 rokov a otca dieťaťa poznala len tri mesiace, najmladšia neplánovane tehotná klientka v tomto mesiaci mala 16 rokov). Ozvali sa nám aj dve panie, ktorým bábätká zomreli tesne po narodení a dve s bolesťou po umelom potrate (u jednej to už bolo pred 15-timi rokmi).“

Centrum pre obnovu rodiny DORKA v Prešove zasa využili podporu na montáž 7 kuchynských liniek a 83 protipožiarnych a interiérových dverí v celom objekte. Dorka tak už onedlho bude môcť prijať ďalších 50 klientov – rodiny s deťmi ktoré sa nachádzajú v zložitých životných situáciách.  

Má zmysel snažiť sa o ochranu života – aj vďaka týmto aktivitám sa svet zmenil k lepšiemu. A to nie je málo.