admin | 31. októbra 2016, 9:03

Finančnú správu o verejnej zbierke konanej v súvislosti s Národným pochodom za život 2015 nájdete na tejto linke

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto verejnej zbierky. Aj vďaka Vám sme mohli zorganizovať najvýznamnejšie verejné zhromaždenie od roku 1989, aby sme tak spoločne volali po ochrane života od počatia po prirodzenú smrť a demonštrovali, že zo života by sme nemali mať strach, ale radosť. ĎAKUJEME VÁM!