Správca webu | 20. decembra 2016, 21:10

Spolu s ďalšími združeniami a lektormi pripravujeme ponuku prednášok na témy ochrany života a rodiny, ktoré sú určené pre mladých, spoločenstvá, farnosti a pod. Zatiaľ vám ponúkame aspoň zoznam tém, ktorým sa venuje koordinátor Národného pochodu za život Marek Michalčík.

Pochod za život – postoj za život – ako a prečo byť pro-life v dnešných časoch

Bioetika pre mladých – určené katechétom a ostatným, ktorí pracujú s príručkou Bioetika pre mladých, Kanet 2015

Žiť a milovať život – určené mladým vo veku 14­+, zamerané na zrelosť v láske a úctu k životu

Pravda o potrate – určené mladým vo veku 14­+, zamerané na povzbudenie k úcte k životu od počatia po prirodzenú smrť

Kresťan vo verejnom priestore – diskusia pre spoločenstvá a komunity o význame angažovanosti vo verejnom živote

Rozprávajme sa o manželstve – diskusia o zmysle a prínose manželstva pre jednotlivca i spoločnosť

Téma na vyžiadanie

Bližšie informácie o ponúkaných prednáškach a diskusiách získate na adrese michalcik@kanet.kbs.sk.