admin | 30. januára 2018, 12:27

Na základe spolupráce neziskovej organizácie KanetRádia Lumen každý mesiac vysielame jednu reláciu, ktorá sa venuje témam súvisiacim s kultúrou života.

Relácie sú zaradené v cykle Vitaj doma, rodina a vysielajú sa v niektorú nedeľu v mesiaci o 14:00. Zodpovedným redaktorom a moderátorom za Rádio Lumen je Ondrej Rosík. Spolumoderátorom a autorom scenárov je Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život a Koordinátor sekcie kultúry života, Kanet, n.o.

Nižšie nájdete linky na relácie odvysielané v roku 2018.

Archív relácií z roku 2017 nájdete na tejto linke.

 

  1. relácia, január 2018

Dátum a čas vysielania premiéry: 28. 1. 2018, 14:00

Téma: Mladí prolajferi. Čo vedie mladých k angažovanosti za ochranu života? Prečo je dôležité, aby mladí žili svojim životom kultúru života?

Hostia: Lucia Labašová, 4Life mission UPC Bratislava, Martina Bednáriková, 40 dní za život.