menu

Aktuality pochodu za život

Delegácia Národného pochodu za život rokovala s predsedom parlamentu Andrejom Dankom

Správca webu | 15. Február 2017, 12:08

Predseda NR SR  Andrej Danko dnes prijal delegáciu Národného pochodu za život, ktorá mu tlmočila návrhy na zlepšenie ochrany života a rodinnej politiky na Slovensku.

Delegácia Národného pochodu za život s predsedom parlamentu. Na fotke zľava: Michalčík, Bernaťák, Danko, Heretová, Daniška

Delegácia Národného pochodu za život s predsedom parlamentu. Na fotke zľava: Michalčík, Bernaťák, Danko, Heretová, Daniška

Zástupcovia Národného pochodu za život predsedovi NR SR priblížili aktuálnu situáciu v oblasti pomoci tehotným matkám v núdzi a potrebu podporovanania siete organizácií poskytujúcich takúto pomoc aj zo strany štátu. Ďalej načrtli možnosti zlepšenia podmienok pri zosúladení rodičovstva a štúdia na univerzite a zlepšenia práv rodičov na ochranu dieťaťa pred nevhodnou sexuálnou výchovou. Za realistický spoločenský cieľ zástupcovia Národného pochodu za život považujú uskutočniť také zmeny v legislatíve, aby bola v súlade s verejnou mienkou. Ako vyplýva z aktuálnych prieskumov verejnej mienky, potraty na žiadosť ženy (bez udania dôvodu) podporuje iba štvrtina obyvateľov Slovenska. Avšak naša legislatíva práve takéto potraty umožňuje. Viac ako polovica ľudí si myslí, že potraty zo sociálnych a ekonomických dôvodov by nemali byť povolené. (Fórum života, Focus, 2016)

Obidve strany sa dohodli na pokračovaní dialógu, pričom predseda parlamentu vidí najväčšie možnosti pri podpore návrhov v oblasti školstva.  

Marek Michalčík, hlavný koordinátor Národného pochodu za život.

Bratislava, 14. 2. 2017

Ponuka prednášok

Správca webu | 20. December 2016, 21:10

Spolu s ďalšími združeniami a lektormi pripravujeme ponuku prednášok na témy ochrany života a rodiny, ktoré sú určené pre mladých, spoločenstvá, farnosti a pod. Zatiaľ vám ponúkame aspoň zoznam tém, ktorým sa venuje koordinátor Národného pochodu za život Marek Michalčík.

Pochod za život – postoj za život – ako a prečo byť pro-life v dnešných časoch

Bioetika pre mladých – určené katechétom a ostatným, ktorí pracujú s príručkou Bioetika pre mladých, Kanet 2015

Žiť a milovať život – určené mladým vo veku 14­+, zamerané na zrelosť v láske a úctu k životu

Pravda o potrate – určené mladým vo veku 14­+, zamerané na povzbudenie k úcte k životu od počatia po prirodzenú smrť

Kresťan vo verejnom priestore – diskusia pre spoločenstvá a komunity o význame angažovanosti vo verejnom živote

Rozprávajme sa o manželstve – diskusia o zmysle a prínose manželstva pre jednotlivca i spoločnosť

Téma na vyžiadanie

Bližšie informácie o ponúkaných prednáškach a diskusiách získate na adrese michalcik@kanet.kbs.sk.

Zástupcovia pochodu na stretnutí na ministerstve zdravotníctva

Marek Michalčík | 08. December 2016, 20:03

st1_kalavska_m2Bratislava, 6.12.2016. Zástupcovia Národného pochodu za život sa dnes stretli so štátnou tajomníčkou Ministerstva zdravotníctva SR Andreou Kalavskou a predložili jej návrhy na zlepšenie ochrany života počatých detí a zdravia žien.  Zástupcovia pochodu predstavili štátnej tajomníčke návrhy opatrení na zlepšenie ochrany života, ktoré patria do kompetencie rezortu zdravotníctva.  Konkrétne napríklad hovorili o skvalitnení informovaného súhlasu, ktorý žena dostáva pred zamýšľaným potratom; ďalej o zavedení ochranných pravidiel pri predaji tzv. núdzovej antikoncepcie, ktorá je na Slovensku dostupná bez predpisu a akejkoľvek regulácie a môže spôsobiť potrat v rannom štádiu i zdravotné problémy; potom o definitívnom zrušení registrácie potratového prípravku Mifegyne a ďalších témach. Návrhy vychádzali z 30 bodového materiálu, ktorý bol predstavený počas Národného pochodu za život v Bratislave minulý rok.

Účastníkov Národného pochodu za život na stretnutí zastupovali Marek Michalčík, Patrik Daniška a Petra Heretová.

„Očakávame, že ministerstvo zdravotníctva si osvojí niektoré z našich návrhov na zvýšenie ochrany života počatých detí a zdravia ich matiek a uvedie ich aj do praxe. Má na to nielen silné dôvody ochrany života a zdravia, potrebné kompetencie, ale tiež podporu v spoločnosti.“ – povedal po stretnutí Marek Michalčík, hlavný koordinátor Národného pochodu za život.

Finančná správa a využitie zbierky „Národný pochod za život 2015“

Správca webu | 31. Október 2016, 9:03

Finančnú správu o verejnej zbierke konanej v súvislosti s Národným pochodom za život 2015 nájdete na tejto linke

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto verejnej zbierky. Aj vďaka Vám sme mohli zorganizovať najvýznamnejšie verejné zhromaždenie od roku 1989, aby sme tak spoločne volali po ochrane života od počatia po prirodzenú smrť a demonštrovali, že zo života by sme nemali mať strach, ale radosť. ĎAKUJEME VÁM!

 

Výzva Národného pochodu za život stále aktuálna

Marek Michalčík | 20. September 2016, 8:51

IMG_5830Presne pred rokom 20. septembra 2015 sa v Bratislave uskutočnil II. Národný pochod za život. Na pochod prišlo manifestovať za zlepšenie pomoci tehotným matkám v núdzi a za ochranu každého ľudského života od počatia po prirodzenú smrť 85 tisíc občanov.

Pochod v Bratislave nadviazal na prvý rovnako úspešný Národný pochod za život v Košiciach z roku 2013. Obe podujatia boli najväčšími verejnými zhromaždeniami uskutočnenými od roku 1989. Národný pochod za život v Bratislave sa niesol pod heslom „Radosť zo života“. Okrem toho, že sa ho zúčastnil rekordný počet účastníkov, bol výnimočný aj v mnohých ďalších ohľadoch. Zapojilo sa doň 1000 dobrovoľníkov, zrealizovalo sa viac ako 90 podujatí sprievodného programu na 33 stanoviskách v centre Bratislavy.

Organizátori sa pred rokom obrátili na politikov s tridsiatimi konkrétnymi návrhmi na zlepšenie právnej úpravy ochrany života, zlepšenie systému pomoci nenarodeným deťom a tehotným matkám v kríze a zlepšenie rodinnej politiky. „Politici reagovali na naše návrhy pozitívne. Čiastočne je možné vidieť oporu pre naše tézy aj v programovom vyhlásení vlády. Radi by sme ale videli väčšiu dynamiku pri prijímaní zmien, veď ide o život. Aj preto sme požiadali o stretnutie pána predsedu parlamentu. Ako najpotrebnejšie a najrealistickejšie sa nám momentálne javí dotvorenie účinnej siete pomoci pre tehotné matky a ich rodiny v núdzi. Našim cieľom je, aby sa mohlo narodiť každé dieťa, a aby každá tehotná žena v núdzi našla pomoc a podporu. Deklaratórnej podpory sme si vypočuli už dosť, teraz treba konať,“ priblížil požiadavky Národného pochodu za život hlavný koordinátor podujatia Marek Michalčík.

Celkovo je na Slovensku asi 50 mimovládnych organizácií a zariadení, ktoré sú schopné poskytnúť tehotným matkám poradenstvo alebo konkrétnu pomoc. Celkovo poskytnú pomoc niekoľkým stovkám matiek ročne. V roku 2015 však podstúpilo umelý potrat vyše 7 tisíc žien. „Vidíme priestor preto, aby štát aktívne prispel k budovaniu siete pomoci – či už podporou existujúcich projektov alebo vytvorením vlastných. Máme na Slovensku veľa stratégií a akčných plánov, no na tehotné matky a ich deti a rodiny sa zabúda,“ dodáva Michalčík.

Organizátori pochodu počas posledného roka podporili z verejnej zbierky konanej pri príležitosti Národného pochodu za život v Bratislave 9 pro-life startupov a 4 etablované projekty na pomoc tehotným matkám v núdzi v celkovej sume 9500 Eur. Viaceré podporené pro-life startupy boli zamerané na formáciu mladých ľudí k úcte k životu. Od 25. marca 2016 prebieha celoslovenský projekt modlitieb a poskytovania informácií s názvom 9 mesiacov za život. Koncom septembra sa na Slovensku po prvý krát začne medzinárodný projekt 40 dní za život, ktorým sa Slovensko pridá k 50 americkým štátom a ďalším 23 iným krajinám. „Teším sa, že od pochodu vzniklo viacero projektov, ktoré pozitívnym a príťažlivým spôsobom pozývajú k ochrane života človeka. Ukazuje sa, že pochod bol skutočne impulzom, ktorý priniesol povzbudenie a dynamiku do aktivít za život. Je na nás, aby sme si tento impulz pripomínali a prenášali do praxe,“ – uzatvára Michalčík.

Najnovšie aktuality

Všetky aktuality ›

Novinky o pochode sa najrýchlejšie dozviete cez RSS a sociálne média, sledujte nás: