menu

Aktuality pochodu za život

Kultúra života na Lumene 2018

admin | 10. augusta 2018, 8:27

Na základe spolupráce neziskovej organizácie KanetRádia Lumen každý mesiac vysielame jednu reláciu, ktorá sa venuje témam súvisiacim s kultúrou života.

Relácie sú zaradené v cykle Vitaj doma, rodina a vysielajú sa v niektorú nedeľu v mesiaci o 14:00. Zodpovedným redaktorom a moderátorom za Rádio Lumen je Ondrej Rosík. Spolumoderátorom a autorom scenárov je Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život a Koordinátor sekcie kultúry života, Kanet, n.o.

Nižšie nájdete linky na relácie odvysielané v roku 2018.

Archív relácií z roku 2017 nájdete na tejto linke.

 

  1. relácia, január 2018

Dátum a čas vysielania premiéry: 28. 1. 2018, 14:00

Téma: Mladí prolajferi. Čo vedie mladých k angažovanosti za ochranu života? Prečo je dôležité, aby mladí žili svojim životom kultúru života?

Hostia: Lucia Labašová, 4Life mission UPC Bratislava, Martina Bednáriková, 40 dní za život.

 

2. relácia, marec 2018

Dátum a čas vysielania premiéry: 25. 3. 2018, 14:00

Téma: 9 mesiacov za život a modlitba za život

Hosť: ThLic. Dušan Škurla, PhD., zodpovedný za apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze

 

3. relácia, apríl 2018

Dátum a čas vysielania premiéry: 29. 4. 2018, 14:00

Téma: Darcovstvo orgánov a transplantácia

Hosť: Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., predseda Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva SR,  Slovenská zdravotnícka univerzita, Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie, Ústav zdravotníckej etiky

 

4. relácia, jún 2018

Dátum a čas vysielania premiéry: 3. 6. 2018, 14:00

Téma: Prvé dieťaťa zo Slovenska operované pred narodením

Hosť: Katarína Krajčoviechová s manželom, prvá Slovenka, ktorej operovali dieťa pred narodením

Linka na reláciu

 

5. relácia, júl 2018

Dátum a čas vysielania premiéry: 1. 7. 2018, 14:00

Téma: Kultúra života ako misijné poslanie cirkvi

Hosť: Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup

Linka na reláciu I. časť

Link na reláciu II. časť

milujemzivot.sk beta

Press Centrum | 28. júla 2018, 12:00

Staň sa beta testerom. Pomôž nám vychytať muchy na pripravovanom webe pre mladých.

To, čo sme avizovali na jeseň minulého roka, sa stáva skutočnosťou. V týchto týždňoch finišujeme s prípravou nového webu o vybraných bioetických problémoch, ktorý sme pracovne nazývali „Bioetika pre mladých on-line.“ Projekt budeme odteraz komunikovať pod názvom milujemzivot.sk. Spustili sme jeho beta verziu a ponúkame možnosť  zapojiť sa do testovania a prípravy finálnej verzie.

Kto nám chce pomôcť preskúmať stránku, jej funkčnosť, prehľadnosť, estetiku a obsah, môže nám zaslať zistené chyby a svoju spätnú väzbu na email testujem(zavináč)milujemzivot.sk.  Ďakujeme.

Buď dobrovoľník na III. Národnom pochode za život

Press Centrum | 26. júla 2018, 19:29

Národný pochod za život je najväčším pro-life podujatím na Slovensku. V Bratislave opäť očakávame vysokú účasť, preto pre zdarný priebeh samotného pochodu či sprievodných podujatí budeme potrebovať pomoc veľkého počtu dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek. Ak nám chceš pomôcť a zároveň zažiť dobrodružstvo Národného pochodu za život s ďalšími stovkami dobrovoľníkov, vyplň nasledujúci formulár, aby sme mohli byť v kontakte.

FORMULÁR

Ďakujeme.

Ďalší Národný pochod za život bude v septembri 2019

Press Centrum | 06. júla 2018, 17:25

III. Národný pochod za život sa uskutoční v nedeľu 22. septembra 2019 v Bratislave.

Konferencia biskupov Slovenska na svojom 90. plenárnom zasadaní 5. 7. 2018 v Nitre rozhodla, že v spolupráci s ďalšími neziskovými organizáciami a spoločenstvami pripraví ďalší Národný pochod za život.

III. Národný pochod za život sa uskutoční v nedeľu, 22. septembra 2019 v Bratislave.

Už teraz si tento dátum zaznačme do svojich kalendárov. Je veľmi dôležité, aby sme všetci veriaci aj ostatní ľudia dobrej vôle verejne deklarovali, že si želáme, aby sme ako celá spoločnosť pristupovali s úctou ku každému ľudskému životu od jeho počatia po prirodzenú smrť a bránili jeho dôstojnosť.

Modlime sa, nech Boh požehná toto dielo.

Kultúra života na Lumene 2017

admin | 18. decembra 2017, 9:43

Na základe spolupráce neziskovej organizácie KanetRádia Lumen sa každý mesiac vysiela jedna relácia, ktorá sa venuje témam súvisiacim s kultúrou života.

Relácie sú zaradené v cykle Vitaj doma, rodina a vysielajú sa v niektorú nedeľu v mesiaci o 14:00. Zodpovedným redaktorom a moderátorom za Rádio Lumen je Ondrej Rosík. Spolumoderátorom a autorom scenárov je Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život a Koordinátor sekcie kultúry života, Kanet, n.o.

Nižšie nájdete linky na všetkých dvanásť relácií odvysielaných v roku 2017.

 

1. relácia, január 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 22. 1. 2017, 14:00

Téma: Čo o nás prezrádza demografia? Demografické a sociokultúrne trendy.

Hosť: Doc. RNDr. Karol Pastor, PhD., demograf, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

 

2. relácia, február 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 19. 2. 2017, 14:00

Téma: 60 rokov potratového zákona. História a právne aspekty.

Hosť: Mgr. Patrik Daniška, právnik, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku

 

3. relácia, marec 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 26. 3. 2017, 14:00

Téma: Úcta k životu v škole. Ako motivovať mladých k ochrane života.

Hosť: Paedr. Zuzana Čačková, učiteľka na základnej cirkevnej škole, učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie – 2.stupeň ZŠ, koordinátorka výchovy k manželstvu a  rodičovstvu v ZŠ s MŠ Angely Merici v Trnave

 

4. relácia, apríl 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 30. 4. 2017, 14:00

Moderátor: Ján Heriban

Téma: Farmácia v službe ochrany života a zdravia.

Hosť: PharmDr. Ondrej SUKEĽ, lekárnik, Prezident Slovenskej lekárnickej komory

 

5. relácia, máj 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 28. 5. 2017, 14:00

Téma: Paralely a rozdiely v pro-life hnutí v SR a ČR. Spoločná história SR a ČR i rozdiely v kontexte 60. výročia prijatia potratového zákona v Československu

Hosť: Radim Ucháč, prezident Hnutí pro život (CZ), Zdeňka Rybová, hovorkyňa Hnutí pro život (CZ)

 

6. relácia, jún (júl) 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 2. 7. 2017, 14:00

Téma: Nechať žiť, nechať umrieť. Úcta k ľuďom na prahu smrti. Zmysel paliatívnej medicíny, stav paliatívnej medicíny a hospicového hnutia na Slovensku

Hosť: MUDr. Emília Vlčková, lekárka mobilného hospicu

 

7. a 8. relácia, júl-august 2017

Dátum a čas vysielania premiéry 1. časti: 23. 7. 2017, 14:00

Dátum a čas vysielania premiéry 2. časti: 13. 8. 2017, 14:00

Téma: Kultúra života vo víre aktuálneho globálneho diania. Akú sú príčiny súčasnej situácie? Kde sa nabrali kultúrno-etické trendy proti životu a manželstvu? Aké môžeme očakávať scenáre do budúcnosti a čo s tým ako kresťania môžeme robiť.

Hosť: Doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc., bývalý politik, publicista, vysokoškolský pedagóg

Prvá časť:

Druhá časť:

 

9. relácia, september 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 1. 10. 2017, 14:00

Téma: Medicínska etika a Nová charta zdravotníckych pracovníkov. Etické výzvy, s ktorými sa v dnešnej lekárskej praxi môžu stretávať pracovníci v zdravotníctve. Predstavenie  nového vatikánskeho dokumentu s názvom „Nová charta zdravotníckych pracovníkov“.

Hosť: MUDr. Jana Trizuljaková, PhD., Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky

 

10. relácia, október 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 29. 10. 2017, 14:00

Téma: Politická etika. Ako má kresťan katolík zohľadňovať kultúrno-etické otázky pri voľbách? 

Hosť: ThLic. Anton Ziolkovský, PhD., výkonný sekretár KBS

 

11. relácia, november 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 26. 11. 2017, 14:00

Téma: Keď zomiera dieťa. Paliatívna medicína pri detských pacientoch.

Hosť: MUDr. Pavel Bician, primár detského onkologického oddelenia na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici

 

12. relácia, december 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 17. 12. 2017, 14:00

Téma: Zachráňme životy. 10. výročie projektu Zachráňme životy. Ako sa na Slovensku robí konkrétna pomoc tehotným ženám v núdzi a ženám s neplánovaným tehotenstvom.

Hostia: Mgr. Mária Demeterová, koordinátorka projektu Zachráňme životy, Mgr. Petra Heretová, poradkyňa Poradne Alexis.

Najnovšie aktuality

Všetky aktuality ›

Novinky o pochode sa najrýchlejšie dozviete cez RSS a sociálne média, sledujte nás: