menu

Aktuality pochodu za život

Výzva Národného pochodu za život stále aktuálna

Marek Michalčík | 20. septembra 2016, 8:51

IMG_5830Presne pred rokom 20. septembra 2015 sa v Bratislave uskutočnil II. Národný pochod za život. Na pochod prišlo manifestovať za zlepšenie pomoci tehotným matkám v núdzi a za ochranu každého ľudského života od počatia po prirodzenú smrť 85 tisíc občanov.

Pochod v Bratislave nadviazal na prvý rovnako úspešný Národný pochod za život v Košiciach z roku 2013. Obe podujatia boli najväčšími verejnými zhromaždeniami uskutočnenými od roku 1989. Národný pochod za život v Bratislave sa niesol pod heslom „Radosť zo života“. Okrem toho, že sa ho zúčastnil rekordný počet účastníkov, bol výnimočný aj v mnohých ďalších ohľadoch. Zapojilo sa doň 1000 dobrovoľníkov, zrealizovalo sa viac ako 90 podujatí sprievodného programu na 33 stanoviskách v centre Bratislavy.

Organizátori sa pred rokom obrátili na politikov s tridsiatimi konkrétnymi návrhmi na zlepšenie právnej úpravy ochrany života, zlepšenie systému pomoci nenarodeným deťom a tehotným matkám v kríze a zlepšenie rodinnej politiky. „Politici reagovali na naše návrhy pozitívne. Čiastočne je možné vidieť oporu pre naše tézy aj v programovom vyhlásení vlády. Radi by sme ale videli väčšiu dynamiku pri prijímaní zmien, veď ide o život. Aj preto sme požiadali o stretnutie pána predsedu parlamentu. Ako najpotrebnejšie a najrealistickejšie sa nám momentálne javí dotvorenie účinnej siete pomoci pre tehotné matky a ich rodiny v núdzi. Našim cieľom je, aby sa mohlo narodiť každé dieťa, a aby každá tehotná žena v núdzi našla pomoc a podporu. Deklaratórnej podpory sme si vypočuli už dosť, teraz treba konať,“ priblížil požiadavky Národného pochodu za život hlavný koordinátor podujatia Marek Michalčík.

Celkovo je na Slovensku asi 50 mimovládnych organizácií a zariadení, ktoré sú schopné poskytnúť tehotným matkám poradenstvo alebo konkrétnu pomoc. Celkovo poskytnú pomoc niekoľkým stovkám matiek ročne. V roku 2015 však podstúpilo umelý potrat vyše 7 tisíc žien. „Vidíme priestor preto, aby štát aktívne prispel k budovaniu siete pomoci – či už podporou existujúcich projektov alebo vytvorením vlastných. Máme na Slovensku veľa stratégií a akčných plánov, no na tehotné matky a ich deti a rodiny sa zabúda,“ dodáva Michalčík.

Organizátori pochodu počas posledného roka podporili z verejnej zbierky konanej pri príležitosti Národného pochodu za život v Bratislave 9 pro-life startupov a 4 etablované projekty na pomoc tehotným matkám v núdzi v celkovej sume 9500 Eur. Viaceré podporené pro-life startupy boli zamerané na formáciu mladých ľudí k úcte k životu. Od 25. marca 2016 prebieha celoslovenský projekt modlitieb a poskytovania informácií s názvom 9 mesiacov za život. Koncom septembra sa na Slovensku po prvý krát začne medzinárodný projekt 40 dní za život, ktorým sa Slovensko pridá k 50 americkým štátom a ďalším 23 iným krajinám. „Teším sa, že od pochodu vzniklo viacero projektov, ktoré pozitívnym a príťažlivým spôsobom pozývajú k ochrane života človeka. Ukazuje sa, že pochod bol skutočne impulzom, ktorý priniesol povzbudenie a dynamiku do aktivít za život. Je na nás, aby sme si tento impulz pripomínali a prenášali do praxe,“ – uzatvára Michalčík.

Ako sa darí „našim“ projektom?

Správca webu | 06. júla 2016, 14:29

Radosť rozdávaním rastie – to je stará pravda. Presvedčili sme sa o nej aj pri vyhodnocovaní projektov, ktoré boli podporené zo zbierky na Národný pochod za život. Obdarené organizácie rozmnožili podporu cez svoje diela. Prinášame vám aspoň stručný výťah z uskutočnených alebo pripravovaných aktivít, ktoré mohli vzniknúť vďaka podpore darcov Národného pochodu za život.

Počatiny

Vysokoškoláci v Mlynskej doline v Bratislave ešte v apríli 2016 zorganizovali pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa už druhý ročník oslavy „počatín“,  teda dňa každého z nás, keď si môžeme pripomenúť deň počiatku života. Aulou miestneho vysokoškolského internátu sa rozliehala príjemná hudba viacerých mladých umelcov, ktorí svojím talentom prišli podporiť dobrú myšlienku. Pre všetkých ,,oslávencov“ bolo okrem punču a muffinov pripravené aj kalceto, stena, na ktorú mohli napísať svoj najkrajší zážitok v živote, plátno, na ktorom každý mohol zanechať farebný odtlačok svojej ruky či možnosť vypočítať si deň svojho počatia cez počítačový program. Celkovú atmosféru oslavy dotvárali aj farebné balóny a sedačky, na ktorých mladí viedli mnohé diskusie na témy súvisiacimi s „počatinami“. Bolo rozdaných 1000 muffinov, rozliatych 10 litrov punču. Na odbyt išli aj biele stužky či letáčiky. Do projektu sa zapojil celá ForLife tím z UPC v Bratislave a ďalších 30 dobrovoľníkov. Akcia zasiahla približne 1500 ľudí, prevažne študentov.

160405_DeňTvojhoiPočatia_135

Film o rizikách amniocentézy

Film má dĺžku sedem minút. Odohrávajú sa v ňom osudy mamičky, ktorá sa teší na svoje očakávané dieťatko. Po oznámení výsledkov z krvných testov a po odporúčaní podstúpiť odber plodovej vody (amniocentézu) začnú na ňu doliehať obavy. Nevie ako sa má rozhodnúť, či podstúpiť alebo nepodstúpiť amniocentézu …

Pozrieť si film Amniocentéza

Sen o rodine

Program „Sen o rodine“ plný piesní, príhovorov a svedectiev o hodnote života, rodiny a o pravej lásky mali možnosť vidieť žiaci na v máji a júni na základných školách v Piešťanoch a Nitre. Na záver programu mohli žiaci klásť otázky o tom, čo počuli alebo čo by sa chceli o daných témach viac dozvedieť. Kapela S.I.L.A, ktorá za projektom stojí, dokonca v spolupráci s televíziou Lux pripravuje dokument o tomto projekte. Navyše v novom školskom roku sa plánujú ďalšie vystúpenia.

Z ohlasov na program: „Ďakujeme za čas strávený s Vami. Máte výborný a hodnotný projekt. Niektorí kolegovia boli skeptickí, čo to zase bude, ale potom vyjadrili uznanie a boli radi, že program absolvovali. Žiaci, ak vnímali, mali si čo odniesť a nad čím premýšľať. Želám veľa úspechov celému tímu do ďalších dní a veľa Božieho požehnania.“

Aktivity kapely S.I.L.A. možete sledovať na Facebooku.

Sen o rodine

40 dní za život

Zatiaľ čo teraz prebieha modlitbový projekt 9 mesiacov za život, na jeseň sa pripravuje ďalší modlitbovo orientovaný projekt za šírenie kultúry života. Už čoskoro bude možné nájsť viac informácií na stránke www.40dnizazivot.sk. Zatiaľ môžeme spomenúť aspoň to, že táto aktivita sa stane súčasťou dnes už celosvetového projektu, o ktorom sa môžete dozvedieť viac tu: https://40daysforlife.com/.

Mladí mladým

Na jednej základnej škole v Trnave prebieha zaujímavý projekt, ktorého výsledkom bude vydanie brožúry o úcte k životu, o živote zo života približne v októbri tohto roka. V tomto polroku sa zatiaľ žiakom podarilo vytvoriť databázu otázok a odpovedí mladých ľudí, zozbierať ďalšie materiály vo forme rozhovorov, videí, fotiek a ďalšej dokumentácie. Po prázdninách je na pláne dokončenie, tlač, zviazanie a samotná distribúcia. Brožúru pre svojich rovesníkov pripravujú žiaci vo veku  11-15 rokov. Zatiaľ sa ich do jej prípravy zapojilo 65 a 3 pedagógovia.  

Ďalšie pro-life startupy

Skupina nadšencov zo Stredného Slovenska v spolupráci s Fórom života pripravuje na leto pro-life tábory pre mladých, ktorých kapacita je už naplnená. V Košiciach pro-liferi pracujú na projekte lokálneho krízového poradenstva, ktoré chcú spustiť niekedy na jeseň tohto roka. Občianske zduženie Tóbi zasa pripravilo na jednom cintoríne miesto na pochovávanie potratených detí.

Dlhodobé projekty

Okrem prolife startupov boli podporené dlhodobé projekty. Zo správy od Poradne Alexis vyberáme:

„Za uvedené obdobie marec až máj 2016 sme riešili 56 prípadov. … V marci sme riešili 15 nových prípadov, z toho 6 neplánovane tehotných žien, najčastejšie v zlej sociálnej situácii alebo zistili tehotenstvo tesne po rozchode s partnerom. V tomto mesiaci sa nám tiež ozvali tri ženy, ktoré sa trápia po umelom potrate. Ďalšia pani nás kontaktovala po tom, ako sa u nej v tehotenstve objavili psychické problémy. … Zaujímavosťou je, že v tomto mesiaci (apríl) sa nám ozvalo až 6 žien trápiacich sa po potrate – jedna po umelom (ktorý podstúpila pred tridsiatimi rokmi) a päť po spontánnom potrate.  … V máji sa nám ozvalo 12 žien, 5 neplánovane tehotných (jedna nemohla ostať u rodičov a zaujímala sa o náhradné bývanie, ďalšia slečna mala len 20 rokov a otca dieťaťa poznala len tri mesiace, najmladšia neplánovane tehotná klientka v tomto mesiaci mala 16 rokov). Ozvali sa nám aj dve panie, ktorým bábätká zomreli tesne po narodení a dve s bolesťou po umelom potrate (u jednej to už bolo pred 15-timi rokmi).“

Centrum pre obnovu rodiny DORKA v Prešove zasa využili podporu na montáž 7 kuchynských liniek a 83 protipožiarnych a interiérových dverí v celom objekte. Dorka tak už onedlho bude môcť prijať ďalších 50 klientov – rodiny s deťmi ktoré sa nachádzajú v zložitých životných situáciách.  

Má zmysel snažiť sa o ochranu života – aj vďaka týmto aktivitám sa svet zmenil k lepšiemu. A to nie je málo.

Na bicykli za život 2016

Správca webu | 22. júna 2016, 10:40

bicykl

4. 7. 2016 sa začína ďalší už 19. ročník modlitbovo-športového podujatia Na bicykli za život. Tentoraz je akcia na podporu projektu 9 mesiacov za život. Pripojiť sa je možné na bicykli akýkoľvek úsek alebo k modlitbe na akomkoľvek mieste, kde sa cyklisti zastavia. Všetky potrebné informácie pre záujemcov na jednorazovú i dlhšiu účasť sú na tomto odkaze: cyklo_put2016press.

bicykl2

 

Vyúčtovanie nákladov Národného pochodu za život

Správca webu | 02. júna 2016, 9:30

Vďaka darcom a dobrovoľníkom skončil Národný pochod za život s vyrovnaným rozpočtom.

IMG_6153

Dňa 20. septembra 2015 sa v Bratislave uskutočnil II. Národný pochod za život. Tohto veľkolepého podujatia oslavujúceho život každého človeka bez akýchkoľvek rozdielov sa zúčastnilo 70 000 – 85 000 ľudí všetkých vekových kategórií, prevažne však mladých rodín s deťmi. Vďaka veľkej obetavosti dobrovoľníkov a darcov sa podarilo dosiahnuť nielen úspešné podujatie po organizačnej stránke, ale tiež vyrovnaný rozpočet. Aj touto cestou by sme veľmi radi znovu poďakovali každému, kto akýmkoľvek spôsobom prispel k realizácii Národného pochodu za život v Bratislave.

Na základe zosumarizovania všetkých výdavkov vyplýva, že finančné náklady na podujatie boli vo výške 153 717,04 Eur. Najväčšie výdavky smerovali na náklady spojené s technickým a bezpečnostným zabezpečením podujatia a na propagáciu a informovanie.

Zo získaných prostriedkov na verejnú zbierku bolo podporených aj viacero verejnoprospešných pro-life projektov v celkovej sume 9500 Eur. Tieto prostriedky boli použité napríklad na poradenstvo tehotným matkám, pomoc rodinám v kríze, pomoc pri pochovávaní potratených detí, pro-life tábory pre mladých a ďalšie. Viac o podporených projektoch nájdete na tomto odkaze.

Na pochod prispeli najvýznamnejšou sumou drobní darcovia prostredníctvom verejnej zbierky. Výnos z verejnej zbierky bol 82 546,26 Eur. Ostatné príspevky od fyzických i právnických osôb boli v sume 62 904,56 Eur.

Okrem toho asi 1000 dobrovoľníkov prispelo k úspešnému podujatiu svojou nezištnou prácou, ktorú by bolo možné vyčísliť v hodnote minimálnej mzdy vo výške takmer 35 000 Eur. Reálny vklad dobrovoľníkov bol teda ešte vyšší.

Podrobnejšie vyúčtovanie Národného pochodu za život je k dispozícii na tomto odkaze: Vyuctovanie 2015 web.

V mene organizátorov chceme ešte raz vysloviť všetkým darcom i dobrovoľníkom veľké Pán Boh odplať.

Marek Michalčík

hlavný koordinátor Národného pochodu za život

Správa o ľudských právach o pochode za život mlčí

Správca webu | 30. mája 2016, 11:21

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (ďalej „SNSLP“) zverejnilo tento mesiac Správu o dodržiavaní ľudských práv v SR za rok 2015 (ďalej aj „Správa“). Správa vôbec nespomína diskusiu o práve na život nenarodených a ani najmasovejšiu občiansku manifestáciu v novodobých dejinách Slovenska – Národný pochod za život. Zato otvorene podporuje rozporuplné „práva LGBTI osôb“.

reportaz v podani fotografa Antona Frica, www.fotoportal.sk

Oceňujeme, že na Slovensku je inštitúcia, ktorá sa venuje sledovaniu základných ľudských práv a snaží sa o scitlivovanie spoločnosti na ľudskú dôstojnosť a rovnosť medzi ľuďmi. Správa na svojich 178 stranách zachytáva pomerne širokú škálu tém, ktoré sa dotýkajú ľudských práv a snaží sa nielen o konštatovanie, ale pokúša sa formulovať aj odporúčania pre rôzne verejné inštitúcie na zlepšenie stavu. Oceňujeme, že správa reaguje aj na aktuálne výzvy v oblasti ľudských práv napríklad v súvislosti s utečeneckou krízou alebo nárastom prejavov rasizmu, xenofóbie a extrémizmu.

Bohužiaľ, správu ako celok musíme považovať za neobjektívnu a nekomplexnú. Ako problematické vnímame, že správa dáva neprimerane veľký priestor tzv. právam „LGBTI osôb“ a robí im otvorenú propagandu. Nerešpektuje tým aktuálny stav spoločenskej diskusie o tejto veci, keďže existujú obavy, že sa nejedná o reálne uplatňovanie ľudských práv, ale o zneužívanie témy ľudských práv na presadzovanie nadpráv pre LGBTI osoby. Za úplné prekročenie prahu objektívnosti a kompetencie Správy považujeme odporučenie na prijatie registrovaných partnerstiev a  akčného plánu LGBTI. Správa tiež vyzýva na prijatie kontroverzného Istambulského dohovoru. Naproti tomu sa Správa napríklad vôbec nevenuje problému s nárastom obmedzovania práv seniorov.

Považujeme za poľutovaniahodné, že správa sa ani jednou vetou nevenuje Národnému pochodu za život a jeho požiadavkám na zlepšenie ochrany práv nenarodených detí. Čo sa musí stať pre to, aby verejná inštitúcia, ktorá sa priamo venuje ľudským právam, si konečne všimla diskusiu o práve na život ľudských bytostí pred narodením? Ak nestačia ani dve najmasovejšie manifestácie v dejinách novodobého Slovenska v centrách dvoch najväčších slovenských miest, potom ťažko môžeme vnímať prácu tejto inštitúcie ako odborne i spoločensky prínosnú. Ak má mať SNSLP nejakú dôveryhodnosť, musí začať vnímať ľudské práva komplexne a v ich pôvodnom význame a nie iba ako záležitosť lobizmu podľa aktuálne trendovej ideológie. Pre slovenskú verejnosť má zmysel funkčná ľudskoprávna organizácia, nie ďalšia lobistická skupinu fungujúca zo štátneho rozpočtu.

Žiadame SNSLP o prepracovanie Správy, odstránenie vyššie spomínaných nedostatkov a objektívne hodnotenia stavu ľudských práv.

Bratislava, 30. 5. 2016, Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život

Najnovšie aktuality

Všetky aktuality ›

Novinky o pochode sa najrýchlejšie dozviete cez RSS a sociálne média, sledujte nás: