menu

Modlitbová podpora

Pozývame vás k modlitbovej podpore Národného pochodu za život

Chceme ďakovať Pánovi za nádherný dar každého života a napriek komplikovanému postoju súčasného sveta voči tejto hodnote aj verejne svedčiť o našej radosti z neho.
Chváľme Boha – Prameň života, aj Ho odprosujme za zlo konané proti ľudskému životu aj za naše vlastné zlyhania. Ďakujme mu tiež za každého človeka a za každé dobro, ktoré nám dáva.
Prosme ho tiež o požehnanie pre Národný pochod za život a pre všeky iniciatívy, ktoré sa uskutočňujú v prospech života a na jeho ochranu a zveľadenie.

Do modlitbovej podpory sa môžete zapojiť

Ak budete do 20. septembra organizovať nejaké podujatie, pozvite prosíme, účastníkov aj k modlitbe za Národný pochod 2015. Túžime vytvoriť modlitbovú reťaz, ktorá by v nasledujúcich mesiacoch spájala mnohé podujatia na Slovensku do jednej spoločnej modlitby za život a za Národný pochod.

Na mape Slovenska budú postupne pribúdať značky s farnosťami, spoločenstvami a podujatiami, ktoré sa zapojia do modlitbovej podpory, aby sme tak vytvorili jednu veľkú modlitbovú reťaz a zažili naplnenie Ježišovho prísľubu: „Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18,20).

Chcem sa zapojiť do modlitbovej podpory národného pochodu za život 2015

Mapa modlitebnej podpory