menu

O pochode za život 2015

Chceme Slovensko…
…kde pomáhame bezbranným, chorým a núdznym. Naše zákony a spoločnosť sú spravodlivé, chránia a pomáhajú všetkým, vrátane nenarodených detí a ich mám. Chránia život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, podporujú, ochraňujú a vyzdvihujú rodinu založenú manželstvom muža a ženy, kde sa vytvárajú najlepšie podmienky pre prijatie, ochranu a výchovu detí. Slovensko, kde žijú ľudia, ktorí túžia mať deti, a mnohí sa rozhodli mať veľkú rodinu, Slovensko, kde pomáhame narodiť sa každému bábätku. V rodinách i v spoločnosti vládne vzájomná pomoc, nikto sa necíti opustený a zbytočný. Takéto Slovensko chceme, o takomto Slovensku snívame.

Snívate s nami tento sen aj Vy? Príďte 20. septembra 2015 do Bratislavy OSLAVOVAŤ život, povedať ÁNO ochrane ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Pridajte sa k desaťtisícom ľudí a známym osobnostiam verejného života.

Za čo pochodujeme a čo žiadame – Manifest NPZŽ

Organizátori

Hlavným iniciátorom a organizátorom Národného pochodu za život je Konferencia biskupov Slovenska (KBS).

KBS si zároveň uvedomuje, že téma ochrany života sa týka celej spoločnosti a preto sa snaží zapojiť do podujatia aj ďalšie cirkvi, spoločenstvá, pro-life organizácie a všetky mimovládne organizácie, ktoré sa stotožňujú s potrebou chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.

Partneri

Na príprave Národného pochodu za život sa podieľa aj nemalé množstvo partnerov.