menu

Potravinová pomoc

Radosť rozdávaním rastie

Radosť zo života nie je to, čo čakáme od iných, ale predovšetkým čosi, čo ponúkame a vytvárame pre iných. Najlepšie ju prejavíme konkrétnou pomocou núdznym

Zapojte sa do charitatívneho projektu pomoci ženám a deťom v núdzi!

Od soboty 11:00 do nedele 18:00 sa bude na Národnom pochode za život konať zbierka trvanlivých potravín a školských pomôcok.

Zberné miesta sú lokalizované tak, aby boli v blízkosti príjazdu účastníkov, prípadne v blízkosti samotného dejiska Pochodu:

Odporúčaný sortiment pre účel zbierky:

Výťažok zbierky bude poukázaný pre pomoc tehotným ženám v krízovej situácii, rodiny v sociálnej núdzi a rodiny utečencov, ktoré prebývajú v zariadeniach Slovenskej katolíckej charity.