menu

Pre médiá

Misia a posolstvo

Misiou Národného pochodu za život je na celoslovenskej úrovni a verejným spôsobom vyjadriť túžbu po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť vo všetkých oblastiach života.

Tlačové správy

Na stiahnutie

Kontakt pre médiá

media@pochodzazivot.sk