admin | 15. februára 2017, 12:08

Predseda NR SR  Andrej Danko dnes prijal delegáciu Národného pochodu za život, ktorá mu tlmočila návrhy na zlepšenie ochrany života a rodinnej politiky na Slovensku.

Delegácia Národného pochodu za život s predsedom parlamentu. Na fotke zľava: Michalčík, Bernaťák, Danko, Heretová, Daniška

Delegácia Národného pochodu za život s predsedom parlamentu. Na fotke zľava: Michalčík, Bernaťák, Danko, Heretová, Daniška

Zástupcovia Národného pochodu za život predsedovi NR SR priblížili aktuálnu situáciu v oblasti pomoci tehotným matkám v núdzi a potrebu podporovanania siete organizácií poskytujúcich takúto pomoc aj zo strany štátu. Ďalej načrtli možnosti zlepšenia podmienok pri zosúladení rodičovstva a štúdia na univerzite a zlepšenia práv rodičov na ochranu dieťaťa pred nevhodnou sexuálnou výchovou. Za realistický spoločenský cieľ zástupcovia Národného pochodu za život považujú uskutočniť také zmeny v legislatíve, aby bola v súlade s verejnou mienkou. Ako vyplýva z aktuálnych prieskumov verejnej mienky, potraty na žiadosť ženy (bez udania dôvodu) podporuje iba štvrtina obyvateľov Slovenska. Avšak naša legislatíva práve takéto potraty umožňuje. Viac ako polovica ľudí si myslí, že potraty zo sociálnych a ekonomických dôvodov by nemali byť povolené. (Fórum života, Focus, 2016)

Obidve strany sa dohodli na pokračovaní dialógu, pričom predseda parlamentu vidí najväčšie možnosti pri podpore návrhov v oblasti školstva.  

Marek Michalčík, hlavný koordinátor Národného pochodu za život.

Bratislava, 14. 2. 2017