admin | 17. októbra 2017, 16:37
  • Pomôžte mladým ľuďom zorientovať sa v bioetických problémoch, ktoré prináša moderná doba.

  • Podporte projekt vytvorenia špeciálnej web stránky na formáciu mladých v bioetike.

  • Podporte verejnú zbierku „Bioetika pre mladých“.  

Stačí zaslať ľubovoľnú finančnú čiastku na číslo osobitného účtu verejnej zbierky najneskôr do 31. 1. 2018.

Číslo osobitného účtu verejnej zbierky: SK63 0200 0000 0035 1220 9151

Ďakujeme.

Verejná zbierka bola zapísaná v registri verejných zbierok s názvom „Bioetika pre mladých“ pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2017-034407.

Viac o Projekte.