admin | 18. decembra 2017, 9:43

Na základe spolupráce neziskovej organizácie KanetRádia Lumen sa každý mesiac vysiela jedna relácia, ktorá sa venuje témam súvisiacim s kultúrou života.

Relácie sú zaradené v cykle Vitaj doma, rodina a vysielajú sa v niektorú nedeľu v mesiaci o 14:00. Zodpovedným redaktorom a moderátorom za Rádio Lumen je Ondrej Rosík. Spolumoderátorom a autorom scenárov je Marek Michalčík, koordinátor Národného pochodu za život a Koordinátor sekcie kultúry života, Kanet, n.o.

Nižšie nájdete linky na všetkých dvanásť relácií odvysielaných v roku 2017.

 

1. relácia, január 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 22. 1. 2017, 14:00

Téma: Čo o nás prezrádza demografia? Demografické a sociokultúrne trendy.

Hosť: Doc. RNDr. Karol Pastor, PhD., demograf, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

 

2. relácia, február 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 19. 2. 2017, 14:00

Téma: 60 rokov potratového zákona. História a právne aspekty.

Hosť: Mgr. Patrik Daniška, právnik, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku

 

3. relácia, marec 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 26. 3. 2017, 14:00

Téma: Úcta k životu v škole. Ako motivovať mladých k ochrane života.

Hosť: Paedr. Zuzana Čačková, učiteľka na základnej cirkevnej škole, učiteľka pre nižšie sekundárne vzdelávanie – 2.stupeň ZŠ, koordinátorka výchovy k manželstvu a  rodičovstvu v ZŠ s MŠ Angely Merici v Trnave

 

4. relácia, apríl 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 30. 4. 2017, 14:00

Moderátor: Ján Heriban

Téma: Farmácia v službe ochrany života a zdravia.

Hosť: PharmDr. Ondrej SUKEĽ, lekárnik, Prezident Slovenskej lekárnickej komory

 

5. relácia, máj 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 28. 5. 2017, 14:00

Téma: Paralely a rozdiely v pro-life hnutí v SR a ČR. Spoločná história SR a ČR i rozdiely v kontexte 60. výročia prijatia potratového zákona v Československu

Hosť: Radim Ucháč, prezident Hnutí pro život (CZ), Zdeňka Rybová, hovorkyňa Hnutí pro život (CZ)

 

6. relácia, jún (júl) 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 2. 7. 2017, 14:00

Téma: Nechať žiť, nechať umrieť. Úcta k ľuďom na prahu smrti. Zmysel paliatívnej medicíny, stav paliatívnej medicíny a hospicového hnutia na Slovensku

Hosť: MUDr. Emília Vlčková, lekárka mobilného hospicu

 

7. a 8. relácia, júl-august 2017

Dátum a čas vysielania premiéry 1. časti: 23. 7. 2017, 14:00

Dátum a čas vysielania premiéry 2. časti: 13. 8. 2017, 14:00

Téma: Kultúra života vo víre aktuálneho globálneho diania. Akú sú príčiny súčasnej situácie? Kde sa nabrali kultúrno-etické trendy proti životu a manželstvu? Aké môžeme očakávať scenáre do budúcnosti a čo s tým ako kresťania môžeme robiť.

Hosť: Doc. RNDr. Vladimír Palko, CSc., bývalý politik, publicista, vysokoškolský pedagóg

Prvá časť:

Druhá časť:

 

9. relácia, september 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 1. 10. 2017, 14:00

Téma: Medicínska etika a Nová charta zdravotníckych pracovníkov. Etické výzvy, s ktorými sa v dnešnej lekárskej praxi môžu stretávať pracovníci v zdravotníctve. Predstavenie  nového vatikánskeho dokumentu s názvom „Nová charta zdravotníckych pracovníkov“.

Hosť: MUDr. Jana Trizuljaková, PhD., Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky

 

10. relácia, október 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 29. 10. 2017, 14:00

Téma: Politická etika. Ako má kresťan katolík zohľadňovať kultúrno-etické otázky pri voľbách? 

Hosť: ThLic. Anton Ziolkovský, PhD., výkonný sekretár KBS

 

11. relácia, november 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 26. 11. 2017, 14:00

Téma: Keď zomiera dieťa. Paliatívna medicína pri detských pacientoch.

Hosť: MUDr. Pavel Bician, primár detského onkologického oddelenia na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici

 

12. relácia, december 2017

Dátum a čas vysielania premiéry: 17. 12. 2017, 14:00

Téma: Zachráňme životy. 10. výročie projektu Zachráňme životy. Ako sa na Slovensku robí konkrétna pomoc tehotným ženám v núdzi a ženám s neplánovaným tehotenstvom.

Hostia: Mgr. Mária Demeterová, koordinátorka projektu Zachráňme životy, Mgr. Petra Heretová, poradkyňa Poradne Alexis.