Menu Zavrieť

Ideme von – v duchu nášho motta…

… chceme celému Slovensku povedať, že život každého človeka je neoceniteľný a hodný ochrany od počatia až po prirodzenú smrť. A preto tento týždeň IDEME VON a spúšťame bilboardovú kampaň.200 bilboardov bude rozmiestnených po celom Slovensku. Okrem finálneho pozvania na Národný pochod za život je zmyslom kampane aj podčiarknuť posolstvo, že pre ochranu života je dnes nutné „vyjsť von“. Ďakujeme mediálnej spoločnosti i tlačiarni, vďaka ktorým je možné uskutočniť kampaň za veľmi výhodných podmienok.

„Kúp“ si svoj bilboard

Darcom, ktorí chcú priamo podporiť túto formu propagácie Národného pochodu za život a myšlienky ochrany života na verejnosti, ponúkame možnosť prispieť priamo na tento účel a symbolicky si „kúpiť“ jeden, viac, či len časť  billboardu. 1 billboard „stojí“ 35 EUR. Prispieť môžete na účet národného pochodu 3095170259/0200, kde do poznámky pri platbe uveďte slovo „Billboard“. Všetkým darcom úprimne ďakujeme a tešíme sa na Vás v Košiciach.

 a takto to bude vyzerať 

billboard