Menu Zavrieť

Zoznam pro-life bohoslužieb

Diecéza a celebrant Kostol Čas Ulica GPS súradnice
Košická arcidiecéza
Mons. Bernard Bober
Dóm sv. Alžbety 10:30 Hlavná ul. 48.7200,21.2580
Bratislavská arcidiecéza
Mons. Stanislav Zvolenský
Seminárny k. 11:00 Hlavná ul. 89 48.7240,21.2565
Prešovská arcidiecéza
Mons. Ján Babjak
K. sv. Petra a Pavla 10:00 Toryská ul. 1/D 48.7140,21.231
Trnavská arcidiecéza
Mons. Ján Orosch
Uršulínsky k. 11:30 Mäsiarska ul. 25 48.7220,21.2555
Žilinská diecéza
Mons. Tomáš Galis
Dominikánsky k. 11:00 Dominikánke nám. 8 48.7207,21.2550
Banskobystrická diecéza
Mons. Marián Bublinec
K. Krista Kráľa 10:00 Moyzesova ul. 10 48.7205,21.2525
Nitrianska diecéza
Mons. Viliam Judák
K. sv. Gorazda 10:30 Toryská 1/A 48.7134,21.2326
Spišská diecéza
Mons. Štefan Sečka
K. sv. Rodiny 11:00 Ul. Svätej Rodiny 1 48.7385,21.2845
Košická Eparchia
Mons. Milan Chautur
K. Narodenia Panny Márie 10:30 Moyzesova ul. 48.7207,21.2533
Bratislavská eparchia
Mons. Peter Rusnák
K. Božej Múdrosti 10:30 Ul. maršala Koneva 48.7387,21.2831
Bratislavská arcidiecéza
Mons. Jozef Haľko
Premonštrátsky k. 10:00 (maď.) Hlavná ul. 67 48.7225,21.2575
Košická arcidiecéza
Mons. Stanislav Stolárik
K. Kráľovnej Pokoja 09:00 Milosrdenstva 15 48.7102,21.2545
Spišská diecéza
Mons. Andrej Imrich
K. Božieho milosrdenstva 10:30 Trieda KVP 6 48.7157,21.2154
Prešovská arcidiecéza
Mons. Milan Lach
K. Bohorodičky Ochrankyne 10:30 Levočská 2 48.6892,21.2825
Mons. František Rábek K. sv. Koš. Mučeníkov 11:30 Nám. Košických mučeníkov 1 48.6828,21.2919
Vdp. Marián Kuffa K. sv. Dominika Savia 10:30 Americká trieda 48.7518,21.2702
Mons. Cyril Vasiľ K. bl. P.P. Gojdiča a M.D. Trčku 10:30 Helsinská 1/A 48.7603,21.2682