Menu Zavrieť

Zoznam workshopov pochodu za život

MUDr. Ivan Wallenfels, gynekológ
Prirodzený prístup k plodnosti v gynekológii a pôrodníctve. GE 13:00 a 15:00

RNDr. Ing. Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života
Nechať žiť je správna voľba – ako sa môže každý angažovanosť za ochranu života. KO 13:00 a 15:00

Jozef a Simona Predáčovci, Imrich a Mária Schindlerovci, Liga pár páru
Antikoncepcia ako nástroj kultúry smrti. IR 13:00, 15:00 a 17:00

MUDr. Mariana Kahancová, matka
Plienky – látkové vs. jednorazové. GY 13:00 a 15:00

Lucia Novotná, matka
Nosenie detí v šatkách. GY 13:00 a 15:00

MUDr. Anna Záborská, europoslankyňa; Richard Vašečka, poslanec NR SR
Ako presadzovať ochranu ľudského života a ľudskej dôstojnosti v politike. 13:00 a 15:00

Prof. MUDr. Eva Grey, PhD., VŠZSP sv. Alžbety
Pravda o potratovej tabletke. BO 13:00, 15:00 a 17:00

PhDr. Marko Rozkoš, PhD., Mgr. Vitalij Luck, zakladatelia Linky Valentín
Ako prijať ľudí s homosexuálnymi sklonmi? BO 13:00 a 15:00

Jana Ray-Tutková, riaditeľka CBR
Prečo treba odhaľovať pravdu o kultúre smrti. KO 13:00 a 15:00

ThDr. Radoslav Lojan, PhD, bioetik;
Je ukončenie tehotenstva ľudským právom ženy? Sloboda rozhodovania vs. právo na život. VZ 13:00 a 15:00

Mária Krupová, certifikovaná laktačná poradkyňa, Mamila, o.z.
Dojčenie dieťaťa ako podpora vzťahovej väzby v rodine. KO 13:00 a 15:00

MUDr. Ivan Palúch, lekár
Aj postihnuté dieťa má právo žiť. Aj postihnuté dieťa môže byť darom. DG 13:00 a 15:00

Václav Lamr, pro-life aktivista, maliar, Praha
Formy novej evanjelizácie v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti. TF 13:00, 15:00 a 17:00

ThLic. Marian Valábek, SDB; Ladislav a Mária Baránkovci, Centrum pre rodinu Bratislava
Sexuálna výchova doma a v škole. VZ 13:00 a 15:00

ThLic. Marek Iskra, Centrum pre rodinu Banská Bystrica
Rodíme sa mužom a ženou alebo sa nimi stávame? Omyly a ciele gender ideológie. TL 13:00, 15:00 a 17:00

MUDr. Jana Trizuljaková, PhD., vysokoškolská pedagogička, špecializuje sa na medicínsku etiku
Eutanázia vs. paliatívna starostlivosť. BD 13:00, 15:00 a 17:00

Mária Demeterová, Projekt Zachráňme životy
Čakáš nečakané dieťa? Konkrétna pomoc tehotným ženám v núdzi. UL 13:00 a 15:00

PhDr. Iva Mocáková, PhD., klinický psychológ a psychoterapeut
Po-potratový syndróm. KK 13:00 a 16:00

Ing. Kamil a Mgr. Katarína Baginovci, rodičia 4 detí, školitelia snúbencov
Sexualita v manželstve… A pred ním? GE 13:00 a 15:00

MUDr. Peter a MUDr. Zuzana Laukovci, Centrum pre Billingsovú ovulačnú metódu
Prirodzenou reguláciou počatia  chráň ľudský život. KO 13:00, 15:00 a 17:00

Mgr. Juraj Králik, predseda eRka a tím eRkárov
Ako môžu deti chrániť nenarodených. BD 13:00 a 15:00

Mgr. Veronika Prokopová, SPDDD Úsmev ako dar
Nebojte sa adopcie – ako vytvoriť dieťaťu náhradnú rodinu, poradenstvo pre náhradných rodičov. SP 13:00 a 15:00

Mgr. Patrik Daniška, právnik, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku
Ako je chránený ľudský život v našej legislatíve a návrhy na zlepšenie situácie. GE 13:00 a 15:00

JUDr. Martin Dilong, právnik
Nadštandardné práva homosexuálov versus diskriminácia heterosexuálov. KO 13:00, 15:00 a 17:00

Martin Hanus, novinár, časopis Týždeň
Novinári za život – o ochrane života v médiách. BO 15/17h

Vincent Ružička a Peter Fedorčák, pro-life aktivisti
Modlitby za život na mieste vykonávania potratov. GE 13:00 a 15:00

Susan Laškaj a Hana Bodnar, pro-life aktivistky
Duchovná adopcia počatého dieťaťa a výroba pro-life ružencov. FR 13:00 a 15:00

Mons. Philip Reilly, priekopník pro-life hnutia v USA
Ako sa dosahuje víťazstvo v boji za život. (videoprojekcia prednášky) TF 13:00 a 15:00

Konferencia: Katolík v politike (spoločnosť, kresťania, hodnoty a ochrana života – súčasné výzvy).
Organizátor: Nadacia Antona Tunegu VE 17:00

13:00 – prednášky, diskusie, workshopy
3 x 90 minútové bloky: 13:00/15:00/17:00
Miesto: centrálna zóna Košíc

Legenda:

BD – Bábkove divadlo, Tajovského 4
BO – Verejná knižnica J. Bocatia, Hviezdoslavova 5
CB – Zbor Cirkvi bratskej, Kováčska 31
DG – Dom sv. Gerárda, Vrátna 5
FR – František, Kováčska 35
GE – Geriatrický ústav sv. Lukáša, Strojárenská 13
GY – Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28
IR – Inštitút rodiny, Kováčska 48
KK – Slovenský katolícky kruh, Alžbetina 14
KO – Konzervatórium, Timonová 2
– Múzeum Vladimíra Lofflera, Alžbetina 20
RR – Klub R, Alžbetina 12
SP – Pobočka SPDDD, Kováčska 28
TF – Teologická fakulta, Hlavná 89
TL – Divadlo Thália, Mojmírova 2
UL – Jedáleň pri SZŠ sv. Alžbety, Uršulínska 1
VE – Veritas, Dominikánske nám. 8
VZ – Centrum Východ-Západ, Komenského 14