Menu Zavrieť

TS: Rok od Národného pochodu za život – čo sme dosiahli a čo nás čaká

BRATISLAVA 22. septembra 2014

Dnes je to presne rok, čo sa v Košiciach uskutočnil prvý Národný pochod za život. Potrebu ochrany každého ľudského života, ľudskej dôstojnosti o rodiny prišlo vtedy vyjadriť 80 tisíc občanov z celého Slovenska.

“Národný pochod za život, ktorý sa uskutočnil v minulom roku v Košiciach ukázal, že na Slovensku žije mnoho ľudí, ktorým záleží na ochrane života od počatia po prirodzenú smrť, na ochrane rodiny a manželstva. Sme povzbudení svedectvami, ktoré denne vydávajú mnohí statoční ľudia pri výchove detí, obrane života, manželstva a rodiny v celej našej vlasti.” – napísala vo svojom vyhlásení zo dňa 17. 9. 2014 Konferencia biskupov Slovenska.

Národný pochod za život bol impulzom, ktorý mal vplyv aj na ďalšie dianie. Z podnetov formulovaných na pochode čerpala pri svojom vzniku Aliancia za rodinu, ktorá uskutočnila úspešnú petíciu za referendum o ochrane rodiny, ktorú podporilo 420 tisíc občanov. Národná rada SR prijala novelu ústavy, v ktorej definovala manželstvo ako zväzok medzi mužom a ženou – táto  požiadavka tiež zaznela v Manifeste Národného pochodu za život. V apríli sa v Bratislave uskutočnil pochod za život pod názvom Bratislava za život, na ktorom sa zúčastnilo niekoľko násobne viac ľudí ako v predchádzajúcich ročníkoch. V priebehu marca a apríla zasa Fórum života zorganizovalo v krajských mestách občianske zhromaždenia s názvom Slovensko za život, na ktoré prišli tisíce ľudí za tie isté ideály, ako pri celonárodnom pochode v Košiciach. To je len niekoľko aktivít, ktoré naplnili odkaz Národného pochodu za život, aby úsilie za život nebolo „jednorazovým počinom, ale pevným rozhodnutím vytrvať v úsilí“.

„Sme veľmi radi, že téma ochrany života a rodiny sa dostala do celospoločenskej debaty. Taktiež sa veľmi tešíme silnej pozitívnej reakcii verejnosti na prvý Národný pochod za život a mnohé podujatia, ktoré sa po ňom uskutočnili s cieľom chrániť život človeka a rodinu. Je dôležité, že celé Slovensko počulo a vie o potrebe chrániť každého človeka, mladého, staršieho aj toho nenarodeného,“ povedal hovorca Národného pochodu za život, Tomáš Kováčik.

Napriek mnohým pozitívam, ktoré národný pochod priniesol,  legislatívne podmienky ani spoločenská klíma nezaznamenali výraznejší progres k ochrane života. Napríklad do prípravy dokumentu stratégie ľudských práv, ktorý do vlády pripravuje Ministerstvo zahraničných vecí SR, sa nedostali kapitoly o práve na život nenarodených, ba ani len téma výhrady vo svedomí. Naopak, veľkú pozornosť venuje stratégia tzv. právam LGBTI ľudí. Ozývajú sa tiež hlasy za legalizáciu eutanázie, stále nebola zrušená registrácia nezákonných potratových tabletiek a cez verejné inštitúcie sa financujú programy na presadzovanie rodovej ideológie, ktorá sa snaží ignorovať prirodzené rozdiely medzi mužom a ženou.

Toto všetko a najmä podnety od ľudí viedli k tomu, že KBS ohlásila konanie II. Národného pochodu za život: „Na základe podnetov mnohých osôb a mimovládnych organizácii sme sa rozhodli spolu s nimi pozvať všetkých veriacich a ľudí dobre vôle na II. Národný pochod za život. Uskutoční sa v nedeľu 20. septembra 2015 v Bratislave. Pozývame všetkých obyvateľov Slovenska, mimovládne organizácie, farnosti a spoločenstvá, aby svojou účasťou na príprave a priebehu II. Národného pochodu za život vyjadrili svoj postoj a podporu týmto prirodzeným hodnotám.

„Pokračujeme v overenej forme pochodov, ktorá je v zahraničí už dlhodobo etablovaná. Chceme v 21. storočí ísť ako moderná spoločnosť k úcte a ochrane života každého človeka – mladého, staršieho, chorého, postihnutého aj toho nenarodeného. Prostriedky na to táto spoločnosť má – technické aj finančné. Ide už len o naše srdcia, aby sme opustili stredovek potratov, eutanázie, neúcty a ďalších proti životu a rodine zameraných anti-hodnôt,“ uzatvoril Marek Michalčík z organizačného výboru pochodu.

 

 

Misiou Národného pochodu za život je na celoslovenskej úrovni a verejným spôsobom vyjadriť túžbu po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť vo všetkých oblastiach života.

Národný pochod za život je celoslovenské stretnutie ľudí, ktorí sú presvedčení, že život každého človeka by mal byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky a mala by byť rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť. Rovnako by mala byť chránená a podporovaná rodina založená manželstvom muža a ženy, pretože v rodine sa vytvárajú ideálne podmienky na vznik a rozvoj života každého človeka.

Pochodom vyjadrujeme požiadavky, aby zákon:

  • chránil ľudský život od počatia po prirodzenú smrť
  • chránil a podporoval rodinu založenú manželstvom muža a ženy
  • chránil rodičovské práva na výchovu detí

Národným pochodom za život sa chceme vyjadriť za zmeny v spoločnosti, ktoré by viedli k ochrane práva na život a dôstojnosti pre každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Potrebu týchto zmien pociťujeme predovšetkým v oblastiach ľudských práv, legislatívy, školstva, zdravotníctva a médií.