Menu Zavrieť

Vyhlásenie Národného pochodu za život za zlepšenie ochrany nenarodených detí a ich matiek úpravou potratového zákona

Snívame o Slovensku, kde vládne dobroprajnosť, vzájomná úcta a spravodlivosť. Chceme krajinu, v ktorej je dôsledne chránený život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť, v ktorej sa preukazuje solidarita a pomoc najmä tým najbiednejším, najzraniteľnejším a najnevinnejším. Kde sa robí všetko pre to, aby sa mohlo narodiť každé počaté dieťa, systematicky sa podporuje rodina a rodičovstvo je náležite oceňované. Chceme štát, ktorý proaktívne spolupracuje s pro-life organizáciami, ktoré pomáhajú tehotnej matke v ťažkej životnej situácii. Chceme Slovensko, kde vládne vzájomná pomoc a nikto sa necíti opustený a zbytočný.

Preto ako organizátori Národného pochodu za život podporujeme všetky návrhy na úpravu zákonov, ktoré zlepšia ochranu tehotných matiek a ich nenarodených detí pred potratmi. Umelý potrat zabíja dieťa a ubližuje matke fyzicky i psychicky, na čo sa nemôžeme nečinne prizerať. V aktuálnej situácii podporujeme najmä tie návrhy, ktoré odstránia usmrcovanie detí bez udania dôvodu, čo má podľa prieskumov podporu väčšiny obyvateľstva. Odmietame diskrimináciu detí, ktorých jedinou vinou je, že zatiaľ nenarástli do takej veľkosti, aby ich chránil zákon.

Z týchto dôvodov vyzývame poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby hlasovali za predložené návrhy zlepšujúce zákonnú ochranu nenarodených detí a ich matiek pred potratom. 

Bratislava, 6. 2. 2019