Menu Zavrieť

Zástupcovia pochodu na stretnutí na ministerstve zdravotníctva

st1_kalavska_m2Bratislava, 6.12.2016. Zástupcovia Národného pochodu za život sa dnes stretli so štátnou tajomníčkou Ministerstva zdravotníctva SR Andreou Kalavskou a predložili jej návrhy na zlepšenie ochrany života počatých detí a zdravia žien.  Zástupcovia pochodu predstavili štátnej tajomníčke návrhy opatrení na zlepšenie ochrany života, ktoré patria do kompetencie rezortu zdravotníctva.  Konkrétne napríklad hovorili o skvalitnení informovaného súhlasu, ktorý žena dostáva pred zamýšľaným potratom; ďalej o zavedení ochranných pravidiel pri predaji tzv. núdzovej antikoncepcie, ktorá je na Slovensku dostupná bez predpisu a akejkoľvek regulácie a môže spôsobiť potrat v rannom štádiu i zdravotné problémy; potom o definitívnom zrušení registrácie potratového prípravku Mifegyne a ďalších témach. Návrhy vychádzali z 30 bodového materiálu, ktorý bol predstavený počas Národného pochodu za život v Bratislave minulý rok.

Účastníkov Národného pochodu za život na stretnutí zastupovali Marek Michalčík, Patrik Daniška a Petra Heretová.

„Očakávame, že ministerstvo zdravotníctva si osvojí niektoré z našich návrhov na zvýšenie ochrany života počatých detí a zdravia ich matiek a uvedie ich aj do praxe. Má na to nielen silné dôvody ochrany života a zdravia, potrebné kompetencie, ale tiež podporu v spoločnosti.“ – povedal po stretnutí Marek Michalčík, hlavný koordinátor Národného pochodu za život.